Nyheter

Stämmomaterial 2011

Inlägg oktober 29th, 2011 av

Stämmomaterial finns att ladda ner här eller på kvartersgårdens anslagstavla!

Visingelund-Stämmomaterial-2011-2012.pdf
Årsstämma 17 nov 2011

Inlägg oktober 24th, 2011 av Robert Öhlén

17 november kl 19:00 i Kvartersgården. Välkomna!

Länk till stämmomaterial 2010-20111
Enkät ang fibernät i Visingelund

Inlägg oktober 24th, 2011 av Robert Öhlén

Till alla medlemmar i Visingelundssamfällighet

 

På uppdrag av styrelsen är en grupp tillsatt för att se över hur ett framtida fibernät skulle kunna se ut både tekniskt och ekonomiskt.

För att skaffa oss en bättre uppfattning hur medlemmarnas nuvarande situation ser ut och hur ni ser på ett framtida fibernät har vi tagit fram en enkät som vi önskar att ni fyller i.

 

Fibernätet kan användas bl.a. för bredband telefoni och distribution av TV.

Önskemålet är att ni svarar snarast möjligt.

Länk till enkäten finns på www.visingelund.se eller direkt på https://survey.mamut.com/s?s=23097

 

Frågor?

Skicka ett mail till visingelund@skilje.se

 

Vänligen,

Fibernätsgruppen
Bredbandsgrupp

Inlägg oktober 7th, 2011 av Webmaster

Styrelsen har fått ett flertal förfrågningar och uppmaningar från boende inom samfälligheten om att ta ett samlat grepp om bredbandsfrågan, med anledning av det erbjudande om installation av bredband genom fiberoptisk ledning som vi har fått från en av flera leverantörer, som är aktiva i Täby för tillfället. Vi har därför beslutat att tillsätta en Bredbandsgrupp som ska jobba med denna fråga.

Eftersom detta berör oss alla vill vi gärna ha in medlemmarnas synpunkter och frågor i allmänhet, tips och/eller information som kan komma Bredbandsgruppen till nytta. Maila detta till styrelsen@visingelund.se. Önskar du delta i Bredbandsgruppen går det bra att kontakta Robert Öhlén på robert.ohlen@telia.com.

Mer detaljer finner du i Infoblad nr 4 under fliken Dokument som du finner här.
Höstens städdag 22 okt

Inlägg oktober 6th, 2011 av Webmaster

Vi träffas som vanligt kl 10.00 vid den gröna sandlådan mitt på Mittspåret för litet inledande information från styrelsen samt information om städdagen.