Nyheter

Nyhetsbrev #1 Rättelse 2013

Inlägg februari 4th, 2013 av Webmaster

Läs hela rättelsen här.
Parkeringsfrågan Mittspåret

Inlägg februari 3rd, 2013 av Webmaster

I nyhetsbrev nr 7 2012 informerade vi om ett förslag som Täby kommuns trafikkontor lagt fram till Trafiksäkerhetsutskottet.
Detta förslag behandlades och resulterade i en återremiss till kontoret för ytterligare utredning om alternativa lösningar.

Kontoret har bett mig delge samtliga boende detta beslut 2012-12-18.

Protokollet och beslutet (återremiss) och kan du läsa här.
Nyhetsbrev #1 2013 – senaste nytt om Fibernätsprojektet mm.

Inlägg februari 3rd, 2013 av Webmaster

Läs hela nyhetsbrevet här.