Nyheter

Nyhetsbrev #3 – Påminnelse om motioner till årsmötet

Inlägg januari 21st, 2015 av Webmaster

PÅMINNELSE

MOTIONER till årsmötet 12 mars

Enligt våra stadgar kan – som du säkert redan vet – alla fastighetsägare inom Visingelund lämna in en motion i någon fråga som gäller samfälligheten senast 31 januari 2015.

Det kan vara ett förslag till förbättring, en reparation / investering eller en ordningsfråga inom samfälligheten.

Motion ska lämnas in till styrelsen – per e-post.
Hälsningar från Styrelsen

Torbjörn Zygmunt
Ordförande
070-536 66 92
Extra nyhetsbrev #2 – SL provkör tåg

Inlägg januari 5th, 2015 av Webmaster

SL provkör tåg

Roslagsbanan ska ju öppnas måndag den 12 januari.

SL varnar för att tåg kommer att köras i full hastighet på linjen från 8 januari.

När jag ringer SL`s projektledare för ombyggnaden så bekräftar han att tågen kommer att köras men kanske inte i full fart hela sträckan. Man kommer att bromsa in vid stationerna för att kontrollera att signalljus och bommar fungerar.

Det finns en helt ny cykelövergång vid norra änden av Visinge perrongen, som leder norrut mot kyrkbyn på den gamla tågbron. Mycket viktigt att bommar och signaler fungerar och varnar för ankommande tåg.

Se till att dina barn vet om att tågen kör redan på torsdag denna vecka.
Hälsningar från Styrelsen

Torbjörn Zygmunt
Ordförande
070-536 66 92