Nyheter

Nyhetsbrev #6 – Handlingar till årsstämman 12 mars 2015

Inlägg februari 26th, 2015 av Webmaster

Dina handlingar till årsmötet 12 mars kan nu hämtas och skrivas. Klicka här för att komma direkt till handlingarna.
Nyhetsbrev #5 – Extra från valberedningen

Inlägg februari 24th, 2015 av Webmaster

HÖJD AVGIFT FÖR ALLA HUSHÅLL!

VISINGELUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STÅR UTAN ORDFÖRANDE!
När man bor i en samfällighet så medföljer det ett ansvar att se till att vårt område sköts på bästa sätt och att vi följer de lagstadgade regler som finns för en samfällighet. En samfällighet ska ha en styrelse och styrelsen ska ha en ordförande. Vi, valberedningen har, som vi tidigare meddelat inför årsmötet den 12 mars, förslag på en styrelse men vi saknar fortfarande en ordförande!

Vi har varit i kontakt med länsstyrelsen och fått följande information. Eftersom det står i våra stadgar att val av ordförande beslutas på stämman så betyder det att vi inte har en fullt fungerande styrelse. Det gör att vi måste begära in en Syssloman från länsstyrelsen som också sätter sig i styrelsen. Sysslomannens första uppgift blir att kalla till en extra stämma för att få ihop en beslutsmässig styrelse.

Om vi tvingas till att leja ut uppdraget på en Syssloman kommer detta att innebära stora kostnader för alla hushåll. Det kommer att handla om ett antal tusenlappar per hushåll.

Detta scenario vill vi självklart undvika! Vi hoppas och tror att vi får fram en lämplig ordförande kandidat nu då alla måste vara medvetna om hur viktigt detta är.

 

För mer information om ordförandeposten kan ni klicka här.

 

Valberedningen

Täby 23 februari 2015

Cecilia Birelius
Mittspåret 34
cecilia@birelius.eu
073 967 70 29

Karin Uddfors
Innerspåret 1
karinuddfors@live.se
070 745 88 02

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan.

 
Nyhetsbrev #4 – Inbrott?, vårstäddag och handlingar till årsmötet 12 mars

Inlägg februari 9th, 2015 av Webmaster

INBROTT ?

Vårt område har under 30 år varit nästan helt förskonat från inbrott eller försök till inbrott. Vi vet att i områdena runt omkring Visingelund så är inbrott inte helt ovanliga. Nyligen har boende i området – nattetid – sett bilar sakta åka och därefter, när lampor tänds snabbt avvika.

Vi kommer därför att vidta åtgärder. För mer information kontakta styrelsen.

VÅRSTÄDDAG

Styrelsen har beslutat att årets vårstäddag blir lördag den 25 april. Notera gärna detta datum i din almanacka redan nu.

HANDLINGAR till årsmötet den 12 mars

Liksom förra året så kommer handlingarna att finnas på vår webbsida senast den 26 februari.

Hälsningar från Styrelsen

Torbjörn Zygmunt
Ordförande
070-536 66 92

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på här.