Nyheter

Nyhetsbrev #8 – Inbrott?

Inlägg mars 31st, 2015 av Webmaster

Inbrott?

Det har förekommit rykten om att en husägare i vår samfällighet nyligen drabbats av inbrott.

Dessbättre stämmer inte detta, däremot var det någon som en sen kväll knackade hårt på fönsterrutan på husets baksida. Möjligen för att undersöka om någon var hemma, men det kan även ha varit ett pojkstreck. I vilket fall är det en olustig händelse och något vi gärna slipper i vårt område.

Dagen efter knackade polisen dörr för att se om någon fastighetsägare hade sett något misstänkt, eller om annan upplysning kunde lämnas runt det inträffade.

I anslutning till detta är det bra att veta att det finns ett veckobrev som skickas ut av polisen i Täby Roslagen som kallas ”grannsamverkan”. Styrelsen i Visingelund kommer se till att samtliga som finns i vår distributionslista får detta veckobrev. Nedan ser ni informationen i det senaste veckobrevet (27 mars):

Hej alla glada Grannsamverkare!

 Ännu en vecka utan ett enda inbrott. På två veckor har vi endast haft ett försök (i förra veckan).

Vad detta kan bero på kan vi endast spekulera i, men om jag får fundera lite högt, så kan vi konstatera att vår inbrottssatsning har gett resultat.

Man har gripit personer, dock inte för inbrott, men för andra brott och det kan ju betyda att även om de inte gjort inbrott är det inget som säger att de inte sysslar med inbrott och då blivit störda i sina värv.

Vi kan även konstatera att engagemanget inom Grannsamverkan och fram för allt inom utvecklingsgruppen och bland förarna till GSV-bilen har gjort att vi kunnat haft ett flertal förare som ställt upp med egna bilar.

Om man engagerar sig så mycket att man kan ställa upp med eget fordon även kvällstid, och kan täcka de flesta infarter till Täby, vore det konstigt om detta inte skulle ge utslag även i statistiken på inbrott.

Vi får hoppas att detta håller i sig. En spinn off effekt av detta är att även Danderyds inbrott minskat.

Även i Västerort har det minskat verkar det som. Däremot i Norrort är det fortfarande mycket inbrott.

Vill passa på att önska alla en trevlig och inbrottsfri helg!

Om inget inträffar under resten av dagen så kommer May-Britt att skicka brevet, och skulle det mot förmodan komma in något inbrott, fyller hon på detta.

MVH
Stig-Ove ”Stickan” Edholm, May-Britt Pilot, LPO Täby”

Hälsningar från Styrelsen

Oskar Hägglund
Ytterspåret 14
Ordförande
Nyhetsbrev #7 – Förändrad styrelse, protokoll Årsmötet och städdagen

Inlägg mars 22nd, 2015 av Webmaster

Förändrad styrelse

Vid årsmötet den 12 mars valdes en ny ordförande – Oskar Hägglund, Ytterspåret 14.

Styrelsen består nu av:
Ordförande – Oskar Hägglund (Y14) (nyval)
Sekreterare – Jonas Golan (Y28)
Ledamot – Robert Öhlen (I54)
Ledamot – Urban Skilje (M21)
Ledamot – Björn Nylund (Y23)
Ledamot – Set Moklint (M35) (nyval)

Årsstämman valde följande suppleanter till styrelsen:
Thomas Boson (M18) (nyval)
Antonia Kraxberger (I48) (nyval)

Vi har därmed en fungerande styrning av samfälligheten och slipper externa kostnader (och höjda avgifter). Ett första konstituerande styrelsemöte hölls i direkt anslutning till årsmötet.

Första formella styrelsemötet kommer att hållas 29/4.
Årsmötet

Protokoll från årsmötet samt konstituerande styrelsemöte återfinns på vår hemsida (under ”för boende” och sedan under ”dokument”).
Städdag 25/4

Vårens städdag är lördagen den 25:e april. Samling sker kl. 10:00 på ytan mellan poolerna vid övergångsstället på mitten av Mittspåret.

Om du är osäker på vilken underhållsgrupp du tillhör och vad din grupp har för ansvarsområde se vår hemsida  (under ”för boende” och sedan ”dokument” ligger ”underhållsgrupper” där det står vilken fastighet som tillhör vilket område).

Under dagen kommer det självklart finnas, kaffe, saft, korv, fika mm.

Varmt välkommen att hjälpa oss bo i ett väl omhändertaget och vackert område!

Förändrad avfallshantering/byte av avfallsleverantör 1 april 2015

Se information på vår hemsida angående byte från SITA till Ragn-Sells och vilka förutsättningar som nu gäller: http://visingelund.se/om-oss/hushallsavfall/

Här länkar vi även till Täby kommun som bl a informerar om nya hämtdagar samt möjligheten till lägre sophämtningsavgift om du väljer att källsortera.
Hälsningar från Styrelsen

Oskar Hägglund
Ytterspåret 14
Ordförande