Nyheter

Nyhetsbrev #10 – Stenar i poolen, poolansvarig sökes

Inlägg maj 25th, 2015 av Webmaster

Stenar i poolen

Vi är nu i full färd med att iordningställa poolerna för sommaren, förhoppningsvis öppnar nedre poolen redan nu i helgen. På förekommen anledning uppmanar vi alla föräldrar att prata med sina barn om att inte kasta stenar i poolen.

Stenarna skadar poolduken med stor risk att den måste bytas ut med följden att vi inte kan ha poolerna öppna när vi helst av allt vill ha dom öppna.
Kompletterande poolansvarig för övre poolen sökes

Samfälligheten efterlyser en kompletterande poolansvarig till övre poolen som kan hjälpa den poolansvarige som finns idag. Det kommer göras en satsning på att rusta upp och få övre poolen fräsch och attraktiv igen, och det blir givetvis både tungrott och orimligt att bara en person ansvarar för detta.

Viktigt att tänka på är att utan poolansvariga så kan vi inte hålla poolerna öppna under sommarhalvåret, vilket vi alla vill undvika. Kontakta styrelsen om du har intresse av detta och kan tänka dig att hjälpa till (ansvaret är f ö behäftat med ett arvode).

Beskrivning av vad poolansvariga gör: http://visingelund.se/bo-har/poolerna/

 

Innerdörrar och takpannor bortskänkes – hämtas senast 15 juni

Efter en genomgång av boden mellan Inner- och Mittspåret har 4 vita innerdörrar samt ett hundratal tvåkupiga takpannor hittats (original från Skandia). Dessa kommer att slängas såvida ingen i samfälligheten har ett intresse av dem. Hör av dig till styrelsen om du vill ha något av detta, den 15 juni börjar vi slänga det som finns kvar.

Hälsningar

Oskar Hägglund
Ordförande Visingelunds samfällighet
styrelsen@visingelund.se

 
Nyhetsbrev #9 – Ränteavdrag fiberlån, baracker Travarevägen, poolerna mm.

Inlägg maj 11th, 2015 av Webmaster

Ränteavdrag för fiberlånet

Som boende i samfälligheten har du rätt till ränteavdrag för vårt gemensamma fiberlån.

För 2014 uppgick våra räntor till 37.795,96 kronor. Fördelat på 138 fastigheter blir detta belopp 273,88 kr per hushåll att göra ränteavdrag på. Vanligtvis har denna information gått ut via februarifakturan, men det har inte varit lika tydligt detta år.

Om du som fastighetsägare retroaktivt vill göra detta avdrag i din deklaration så finns alltid möjlighet att göra en ändring. Skatteverket skriver på sin hemsida: ”Så länge Skatteverket inte har beslutat om din slutliga skatt räcker det att du skickar in en komplettering på det du vill ändra”.
Baracken/restaurangen på Travarevägen – Länsstyrelsen avslår överklagan

Styrelsen i Visingelund har sedan en tid tillbaka försökt påverka Täby kommun att ändra sitt beslut om beviljandet av bygglov – från kioskverksamhet till restaurangverksamhet.

Visingelunds samfällighet har i egenskap av ägare av grannfastigheten bl a anfört att byggnaden är oattraktiv och inte passar in i omgivningen. Verksamheten i baracken bör vara sådan att den ligger i linje med områdets allmänna karaktär som är ett lugnt radhusområde och populärt för barnfamiljer. En restaurangverksamhet riskerar även att bil- och persontrafiken ökar i området vilket ytterligare bidrar till en besvärlig parkeringssituation för oss boende i området.

Av de befintliga planbestämmelserna framgår att den aktuella platsen är markerad som parkmark samt att det ursprungliga arrendeavtalet stipulerar en närservicebutik. Styrelsen i Visingelund är av uppfattningen att Täby kommun helt bortsett från ursprungsavtalet och lämnat ett godkännande av kioskverksamhet i efterhand. Därefter har även bygglov för restaurangverksamhet beviljats. Styrelsen överklagade därför beslutet till Länsstyrelsen, som dessvärre gick på Täby kommuns linje. Således godkänns restaurangverksamhet i byggnaden. En sista möjlighet finns att överklaga detta genom att vända sig till Mark- och miljödomstolen i Nacka Tingsrätt. Styrelsen har ännu inte fattat beslut om att även överklaga till Mark- och miljödomstolen, då det innebär mycket arbete och sakkunskap i frågan samt att utkomsten är högst osäker.

För mer information i ärendet, eller om du önskar hjälpa till i en eventuell överklagan, vänligen kontakta styrelsen snarast.
Poolerna

I dagsläget är planen att nedre poolen öppnar den 1 juni. I skrivande stund är det ännu ej klart när övre poolen öppnar.
Stolar och bord att låna

En genomgång har gjorts i en av de bodar som finns mellan Inner- och Mittspåret. I denna bod finns en salig blandning av saker, bl a leksaker, betongfundament samt målarfärg. Värt att nämna är att här finns tre bord och 18 stolar att låna vid behov. För att komma in i boden krävs nyckeln till kvartersgården. Styrelsen har även gjort en genomgång av bodens skick vilken bedöms vara i tämligen gott skick, däremot behöver den målas om.
Bokning av kvarterslokalen

Styrelsen uppmuntrar alla att läsa reglerna innan bokning av kvarterslokalen sker, där ansvar och förväntan på bokaren tydligt framgår.
Städdagen

Stort tack alla som deltog och bidrog under städdagen! Detta är en viktig del i arbetet med att hålla våra gemensamma ytor hela och rena.
Valborgsfirandet

Stort tack alla som deltog i Valborgsfirandet! Det var god uppslutning i fackeltåget och vår samfällighet fick även beröm av polisen att vi bidrog med närvaro vid brasan under kvällen och natten.

Det blev ett fint Valborgsfirande med fokus på den familjefest det ska vara, utan stök och bråk jämfört med de två senaste åren. Brandvakterna hade en lugn natt. Brasan brann ner fint och på morgonen efter fanns inte mycket kvar. Polisen gjorde en utomordentlig insats och ska ha mycket beröm för det. Man hade minst två man vid brasan-området hela kvällen och en bra bit inpå natten. Man kollade hela tiden ungdomar och minderåriga med kassar och ryggsäckar blev visiterade. Hittade de sprit så hälldes den ut! Polisbevakningen hade en påtagligt lugnande inverkan och det spred sig snabbt att polisen gjorde ingripanden vilket fick till följd att många ungdomar avvek i förtid och många som var på väg vände om.

Hälsningar från Styrelsen

Oskar Hägglund
Ytterspåret 14
Ordförande