Nyheter

Kommunal trädfällning i vårt område

Inlägg augusti 27th, 2015 av Webmaster

På Täby kommuns hemsida kan man läsa att avverkning i Västra skötselområdet, vilket vi tillhör, upphör vid årsskiftet. Kommunen har under de senaste åren avverkat i närområdet och om man som enskild fastighetsägare vill ansöka om avverkning/gallring av kommunens träd som ev skymmer uteplatser eller dyl måste ansökan vara Täby kommun tillhanda senast 15/9.

 

Vid utgången av år 2015 anser kommunen att Västra skötselområdet är färdigavverkat och fortsätter sedan arbetet i andra områden av kommunen. Skötselplanen sträcker sig till år 2018 så först efter detta kan det bli aktuellt med en ny plan för vårt område.

 

 
Vägarbete 27-28 augusti på Mittspåret och Ytterspåret

Inlägg augusti 25th, 2015 av Webmaster

Nu på torsdag och fredag den 27 och 28 aug så kommer NCC att reparera vägskador på Mittspåret och Ytterspåret.

Detta innebär att i början av Mittspåret kommer vägen stängas av mellan kl. 07:00 – 14:00 på torsdagen. På fredag kommer det vara avstängt mellan kl. 06:45 – 09:00.

I slutet av Ytterspåret så kommer det endast att vara begränsad framkomlighet under perioden.

Omledning sker via parkvägen mellan Mittspåret och Ytterspåret.