Nyheter

Nyhetsbrev #2 – Byte av underhållsområde

Inlägg mars 16th, 2016 av Webmaster

Under en tid har det framförts önskemål från olika hushåll att kunna byta underhållsgrupp. Samfälligheten har bl a underhållsgrupper för pool, grönområden och lekplatser.

Om du vill byta underhållsområde, p g a att du exempelvis tillbringar mycket av din tid i poolerna, så testar vi nu den möjligheten.

Skicka ett mail till visingelund@skilje.se om du är intresserad att byta underhållsgrupp, så ordnar Urban Skilje så att intresserade hushåll kan träffas och byta mellan varandra.
Nyhetsbrev #1 – Vårens städdag

Inlägg mars 9th, 2016 av Webmaster

Städdagen denna vår blir lördag den 23 april, så glöm inte att boka in dagen i din kalender.

Vi samlas som vanligt kl 10 vid Mittspåret vid den gröna sandlådan för litet inledande information om städdagen. Ungefär kl 12 bjuds det på grillad korv och dricka/kaffe på vändplanen vid Kvartersgården (Innerspåret 10).

Vi planerar att som förra året beställa en container.

Om du är osäker på vilken underhållsgrupp du tillhör så hittas det här, under rubriken ”underhållsgrupper”: http://visingelund.se/dokument/

Hälsningar
Styrelsen