Nyheter

Dubbelspårsutbyggnad Visinge – Roslags Näsby

Inlägg juni 23rd, 2016 av Webmaster

 

Ang dubbelspårsutbyggnaden sträckan Visinge – Roslags Näsby

Styrelsen har träffat representanter för Roslagsbanan med anledning av dubbelspårsutbyggnaden mellan Visinge – Roslags Näsby. Denna utbyggnation är mycket positiv för oss som bor i området.

Däremot kommer det innebära viss olägenhet för vår samfällighet under byggperioden.

Projektet börjar 1 augusti och kommer pågå till sista november 2017. Enligt uppgift kommer den stora insatsen att ske under januari 2017 – augusti 2017 och under denna tid kommer tågen ej att gå. Det är i dagsläget inte klart hur tågoperatören Arriva kommer hantera ersättningstrafiken.

Kommunen kommer upplåta sin mark till byggentreprenören under etablerings- och byggfasen.

Denna mark ligger bakom vår samfällighet, i riktning där fotbollsplanen ligger. Se bifogad bild.

Området kommer att hägnas in med staket för att hindra att obehöriga kommer in, och hela området återställs efter avslutad byggnation.

En separat väg för byggtrafik planeras nordöst om vår samfällighet, med in- och utfart via Bergtorpsvägen. Det gör att vi förhoppningsvis slipper byggtrafik på Travarevägen.

Längs spåret kommer bullerplank att sättas upp och det kommer bli planskild övergång vid norra och södra delen av stolpaskogen. Hissar kommer även att installeras vid Visinges station.

Den befintliga gång- och cykelbanan som löper efter spåret mot Ensta kommer tillfälligt stängas av och ledas om. Omledningen kommer ske en bit in på kommunens mark bakom husen på Ytterspåret 1-11.

Det andra alternativet var att leda om denna trafik genom Ytterspåret men det har styrelsen sagt nej till. Det är inte lämpligt att öka belastningen på samfällighetens vägar med genomfartstrafik.

 

Alla frågor och funderingar kring byggnation och projekt besvaras av SL:

0703-065 30 60 eller kontaktroslagsbanan@sl.se

Projektet uppdateras löpande på http://www.sll.se/roslagsbanan/

etableringsområde-visingelund

Hälsningar från Styrelsen

styrelsen@visingelund.se

 
Oseriösa hantverkare och poolerna

Inlägg juni 5th, 2016 av Webmaster

Poolerna

Efter en fantastisk vecka har båda poolerna varit välbesökta, vilket är jätteroligt. Styrelsen vill påminna om de poolregler som finns och går att hitta på hemsidan, http://visingelund.se/bo-har/poolerna/. Dessa är för alla badandes trivsel men även för dem som bor nära någon av poolerna. Tänk på att efter kl 20.00 ska badandet ske med respekt till närboende grannar speciellt med tanke på ljudnivån. Titta igenom reglerna och gör gärna det tillsammans med era barn så alla vet vad reglerna innebär.

Om inte reglerna följs kommer styrelsen behöva vidta nödvändiga åtgärder.

 

Oseriösa hantverkare

Styrelsen har fått vetskap om att det rört sig skumma ”hantverkare” i vårt område. Vi uppmanar därför alla att vara extra uppmärksamma och att komma ihåg att stänga sina fönster och dörrar mar man lämnar hemmet, även på övervåningen.

Tveka inte att ringa 112 vid misstänkt pågående inbrott.

Vi bifogar även ett utskick från polisen om hur man bör bemöta dessa hantverkare.

 

Hej! Det här är ett brev från din polis i det lokala polisområdet i Täby.

Den här tiden på året är vi många som börjar fundera på hur vi ska kunna renovera vårt egna hem. Bor vi i egen villa/radhus tittar man på sina fönster, tak och uppfarter.

Kanske tänker man att man själv ska kunna åtgärda en del av renoveringarna. Kanske har du börjat efterforska hur du ska få hjälp och då insett hur lång tid det tar, innan man

kan få hjälp!

En dag dyker det upp hantverkare vid dörren och erbjuder sina tjänster till bra priser och omedelbart ingångsättande.

Visst känns det frestande att äntligen komma igång med sin renovering!

Det är nu varningsklockorna ska börja ringa! Som alla vet finns det en mängd oseriösa hantverkare som medvetet försöker lura på oss sina tjänster.

Polisen får nu många anmälningar om hur man blivit lurad. Både på pengar och felaktigt utfört arbete.

Många berättar hur utsatt man känt sig när mycket påstridiga personer övertygat en om att genomföra arbeten på sin egen bostad.

Du har säkert hört talas om detta tidigare. De flesta av oss klarar av att säga nej tack till dessa hantverkare. Vi vet att man inte ska köpa tjänster av de som söker oss i bostaden. Vi vet att när vi behöver denna hjälp söker vi själva upp seriösa hantverkare.

Alla klarar inte av att hantera dessa påstridiga oseriösa personer.

Polisen vet om att dessa hantverkare finns ute i våra bostadsområden. Vi jobbar intensivt med att lagföra och störa deras verksamhet. Vi klarar dock inte detta själva.

Vi behöver din hjälp. När dessa personer kommer till ditt bostadsområde, visa att det finns en reagens i ditt område. Hjälp din granne. Kanske kan du gå över till din granne och tillsammans hjälpas åt att säga nej tack! Om du har grannsamverkan i ditt område, ordna ett möte där ni tillsammans pratar ihop er om hur ni ska gå tillväga.

Har ni inte ännu startat grannsamverkan vänd dig till polisen så hjälper vi dig att starta.

Har du frågor, funderingar kring detta ämne? Ring till polisen 114 14.

Är det akut, pågående brott! Tveka inte ring polisen 112

 

Mvh

Styrelsen för Visingelunds Samfällighet