Nyheter

Handlingar till årsstämman 13 mars 2017

Inlägg februari 22nd, 2017 av Webmaster

Handlingar till årsmötet 17 mars kan nu hämtas. Klicka här för att ladda ner.
Samfälligheten Visingelund, efterlysning!

Inlägg februari 14th, 2017 av Webmaster

Hej!

Vi efterlyser nu Samfällighetens nästa ordförande.
Med mindre än en månad kvar till årsmötet hoppade valberedningens kandidat till ny ordförande av.

Vi söker därför med ljus och lykta efter en ny kandidat!
Ordföranderollen är en av de viktigaste rollerna i samfälligheten och är väsentlig för att vi medlemmar skall ha en välskött och välfungerande samfällighet.

På denna länk kan du läsa om vad det innebär att vara ordförande i vår samfällighet.
http://visingelund.se/roller-och-ansvar-i-samfallighetsforeningen/

Vad kan konsekvensen bli om vi inte hittar en ny ordförande?
I värsta fall så måste styrelsen begära att Länsstyrelsen tillsätter en syssloman!

Läs mer här:
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/Pages/samfallighetsforeningar.aspx

Är du intresserad av rollen som ordförande och/eller har frågor om rollen som ordförande kan du kontakta någon av oss i valberedningen.

Victoria Lundblad, victoria.lundblad(at)hotmail.com
Urban Skilje, visingelund(at)skilje.se