Nyheter

Valberedningen söker ledamöter och kassör

Inlägg januari 25th, 2018 av Webmaster

Hej,

Inför kommande årsmöte och verksamhetsår med vår gemensamma samfällighet har vi ett antal platser i styrelsen som är till förfogande. Samfälligheten söker därmed intresserade som vill vara med och bidra till att vi har en väl fungerande samfällighet och att utveckla vårt område. Styrelsearbetet sker genom olika ansvarsområden och styrelsemöten äger rum ca 6 gånger om året. Arvode för uppdraget ingår enligt stämmobeslut.

Platser som är till förfogande och som skall tillsättas är 2 ordinarie ledamöter varav en som kassör och 2 suppleanter.

Anmäl ditt intresse till valberedningen på mailadressen teg.boson@gmail.com där du även kan ställa frågor.

Tack för allas driv att göra vårt område ännu bättre.

Med vänlig hälsning
Valberedningen, Thomas och Jonas
Årsmöte, motioner‏‏

Inlägg januari 24th, 2018 av Webmaster

 

Årsmötet
Årsmötet kommer äga rum den 15 mars kl 19:00 i Samfällighetslokalen. Årsmötet fattar beslut om bl a bokslut, budget, verksamhetsplanering och årsavgift. Eftersom majoritetsbeslut gäller på årsstämman är det således viktigt att så många hushåll som möjligt deltar.

Motioner
Inför årsmötet önskas motioner inkomma (motion = förslag till beslut). Sista dag att skicka in motioner är den 31 januari.

Syftet med motioner är att årsmötet (d v s de boende i samfälligheten) fattar beslut om större investeringar eller förändringar, samt hur samfälligheten sköts och utvecklas.

På hemsidan finns en enkel mall som skall användas när en motion skapas. Viktigt att komma ihåg är att motionären måste vara på plats för att motionen skall tas upp på årsmötet. Motionsmall till årsmöte. Motionen skickas sedan till styrelsen@visingelund.se