Bo i Visingelund

Visinge är ett parhusområde beläget i Täby kommun ca 1 ½ mil norr om Stockholm. Området Visingelund ligger vid en återvändsgata och angränsar till en härlig skog med löparspår och promenadstigar. På Roslagsbanan har Visinge en egen station och det tar knappt 20 minuter till Östra station. Även bussar mot Danderyds sjukhus och Arninge finns inom gångavstånd.

I området finns en gemensamhetslokal som kostnadsfritt bokas av boende för högtider och nöje, komplett med kök och bastu. Två pooler ger svalka och lek under varma sommardagar. Det finns även generöst med lekplatser, gemensamma gräsytor, närliggande bollplaner med mera. Mataffärer och restauranger finns på promenadavstånd.

Screen Shot 2015-09-13 at 17.32.44

Källa: Eniro

 

Från håll ser området homogent ut med husen målade i liknande färger, men egentligen består området ursprungligen av fyra olika hustyper varav många är om och tillbyggda. De tre olika gatorna har var sin nyans av rött – mörkare på Innerspåret, ljusare på Ytterspåret. Samtliga tomter skiljer i storlek och form. Tillsammans ger detta ett dynamiskt, lummigt och charmigt område, med utrymme för personlighet.

Välkommen hit som boende eller besökare!

 

Historia

Från 2500 år sedan till idag…
Området kring Visingelunds Samfällighet har ingen nedtecknad historia enligt vad vi känner till. Däremot finns det olika historiska beskrivningar om Täby och Visinge.

Täby har sitt namn efter ordet The eller Thä vilket betyder en träng emellan gärdesgårdar innesluten väg eller bygata och stavades under medeltiden Taeby med ett a och e ihopskrivna.

Platsen kring Visinge Gård (2,3km söder om Täby kyrka) är ursprungligen en halvö 21 möh, ut i en grund sjö där djupet efter bronsåldern ej kan ha varit mer än högst ett par meter. Havsytan låg då 15m över dagens nivå samtidigt som landet i övrigt uppvisade ett antal nu intorkade eller utdikade sjöar, åar och myrmarker i ett vitt förgrenat sjösystem. Överhuvudtaget var det ett landskap med ett mycket större inslag av vatten. Även om landhöjningen har inneburit ett tillbakadragande av vattnet förblev marken sank under mycket lång tid vilket förhindrade framdragningen av farbara vägar. Först den under nyare tid systematiska utdikningen för att få odlingsbar mark har torrlagt de forna sjöbottnarna. Stormannen Jarlabankes byggande av flera vägar och broar under 1100-talet omnämns i flera källor och vittnar om betydelsen av den insatsen.

Det är helt belagt att området har varit bebyggt redan under bronsåldern och överhuvudtaget är denna del av Täby mycket rik på fornlämningar, vilka sträcker sig från yngre bronsåldern 1000-500 f.Kr (tex ensamliggande stensättningar) via äldre järnålder 500 f.Kr – 400 e.Kr (stensträngar) till yngre järnålder 400-1100 e.Kr och in i historisk tid från 1100 e.Kr (gravfält och bytomter). Boende livnärde sig på jakt, fiske och primitivt åkerbruk. Därefter skedde en klimatändring med starkt försämrade livsbetingelser, varför platsen för Visinge övergavs.

Visinge anses vara sprunget ur ordet wiese. Ordet används idag i tyska språket och betyder äng. Vid jämförelse med andra ortsnamn så kan man tro att wiese hade betydelsen sank äng (ex Visingsö). Ändelsen -inge tros stå för boplats. I trakten finns det många gårdsnamn med ändelsen -inge, Arninge, Löttinge, Rönninge, Nänninge, Risinge. Under 1500-talet skrevs namnet Wijssinghe, år 1635 Wijssinge och 1686 Wissinge. Första hälften av 1900-talet skrevs Vissinge och idag Visinge (med ett ’s’). Ännu råder delade meningar huruvida uttalet ska vara med kort eller med utdraget i.

I slutet av 1800-talet byggdes järnvägen som senare blir en del av Roslagsbanan. 1884 gick det första tåget på den 51km långa sträckan mellan Stockholm och Rimbo. Banan är smalspårig (891mm) och startade med ånglokomotiv. Järnvägen tillkom på privat initiativ för att transportera jordbruksprodukter ifrån Roslagsbönderna in till det växande Stockholm.

Djursholmsgrenen av Roslagsbanan elektrifieras 1895, en av de första i världen för persontrafik, medan Rimbogrenen elektrifierades först 1939.