Poolerna ansvar och regler

På området finns två pooler; Övre respektive Nedre poolen.

 

Poolregler

1. Badande sker på egen risk!

2. Badande är endast tillåten för boende i Visingelunds samfällighet, samt för gäster i sällskap med boende i området.

3. Ytterdörren till poolen skall alltid hållas låst. Endast personer/sällskap med nyckel har rätt till tillträde till poolen. Släpp aldrig in barn utan vuxens sällskap!

4. Badande efter kl. 20.00 skall ske med respekt till närboende grannar. Efter kl. 22 ska det vara tyst i poolområdet.

5. Vid rengöring av poolen får inget badande ske. Poolansvarig har rätt att avvisa badande i samband med rengöring.

6. Bollek med hårda bollar är inte tillåten i poolområdet!

7. Visa respekt för varandra! Poolen är till för alla, vuxen som barn. Samtliga badande har ett gemensamt ansvar för trivsel och säkerhet i poolområdet. En olycka i poolen kan få allvarliga konsekvenser.

Överträdelse anmäls till styrelsen. Styrelsen vidtar därefter de åtgärder som anses nödvändiga. Om behov föreligger kommer poolen att stängas.

 

Poolgruppsansvariga

1-2 hushåll per pool är övergripande ansvariga för poolverksamheten, planering och ledning av underhåll och benämns poolgruppsansvariga. Ett antal hushåll per pool är knutna till poolgruppen där respektive hushåll har varsin städvecka under sommarsäsongen.

Övre poolen

 • Fredrik De Geer, Innerspåret 31

Nedre poolen

 • Rickard Lundvall, Ytterspåret 39

 

Till rollen som poolgruppsansvarig hör

 • att planera och distribuera varje säsongs poolschema
 • att öppna och stänga poolen i början och slutet av varje säsong
 • att tillsammans med övriga hushåll i poolgruppen tillse att ett löpande underhåll och skötsel av poolerna genomförs (kan även ske på årets städdagar)
 • att rapportera större förseelser/trasig utrustning till styrelsen
 • att efter godkännande från styrelsen ombesörja nödvändiga inköp av utrustning
 • att informera nyinflyttade hushåll som ingår i poolgruppen vad som förväntas av dem och hur det går till att ha en poolvecka på sommaren
 • att ha kännedom om rutiner för vattenprovtagning
 • att ha kännedom om poolens utrustning och funktion

Rollen som poolgruppsansvarig berättigar till ett av årsmötet fastställt arvode.

 

Till hushåll inom poolgruppens ansvar hör

 • att under tilldelad poolvecka dammsuga poolen dagligen
 • att tömma papperskorgen vid behov
 • att vara tillgänglig vid behov
 • att se till att poolområdet är rent och snyggt
 • att vid större fel rapportera dessa till poolgruppsansvarig

 

Här ser du vilken underhållsgrupp ditt hushåll tillhör.

Här ser du vad respektive underhållsgrupp innefattar och vem som är ansvarig.

 

nedre_poolen_visinge