Nyheter

Vårstädning 6 maj 2017

Inlägg mars 23rd, 2017 av Webmaster

Städdagen denna vår blir lördag den 6 maj, glöm inte att boka in dagen i din kalender.

Vi samlas som vanligt kl 10 vid Mittspåret vid den gröna sandlådan för lite inledande information om städdagen. Ungefär kl 13 bjuds det på grillad korv och dricka/kaffe på vändplanen vid Kvartersgården (Innerspåret 10).

Vi planerar att som förra året beställa en container.

Om du är osäker på vilken underhållsgrupp du tillhör så hittas det här, under rubriken ”underhållsgrupper”: http://visingelund.se/dokument/

Med vänlig hälsning,
Styrelsen
Sandsopning 3/4

Inlägg mars 23rd, 2017 av Webmaster

Hej, 

Sandsopning är beställd till den 3/4.
Innan dess behöver det sopas lite för hand utanför varje hushåll för att sopsugen ska komma åt.
Farthindren skall därför sopas rena ca 2 meter åt vardera håll. Sopa ut sanden ca 1 m från ditt hushåll och även vid andra hinder där bilen inte kommer åt.
Som vid stolpar och vinklar m.m. Undvik att sopa ihop sanden i högar.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen
styrelsen@visingelund.se
Handlingar till årsstämman 13 mars 2017

Inlägg februari 22nd, 2017 av Webmaster

Handlingar till årsmötet 17 mars kan nu hämtas. Klicka här för att ladda ner.
Samfälligheten Visingelund, efterlysning!

Inlägg februari 14th, 2017 av Webmaster

Hej!

Vi efterlyser nu Samfällighetens nästa ordförande.
Med mindre än en månad kvar till årsmötet hoppade valberedningens kandidat till ny ordförande av.

Vi söker därför med ljus och lykta efter en ny kandidat!
Ordföranderollen är en av de viktigaste rollerna i samfälligheten och är väsentlig för att vi medlemmar skall ha en välskött och välfungerande samfällighet.

På denna länk kan du läsa om vad det innebär att vara ordförande i vår samfällighet.
http://visingelund.se/roller-och-ansvar-i-samfallighetsforeningen/

Vad kan konsekvensen bli om vi inte hittar en ny ordförande?
I värsta fall så måste styrelsen begära att Länsstyrelsen tillsätter en syssloman!

Läs mer här:
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/Pages/samfallighetsforeningar.aspx

Är du intresserad av rollen som ordförande och/eller har frågor om rollen som ordförande kan du kontakta någon av oss i valberedningen.

Victoria Lundblad, victoria.lundblad(at)hotmail.com
Urban Skilje, visingelund(at)skilje.se
Årsmöte och motioner

Inlägg januari 12th, 2017 av Webmaster

Hej,

Årsmötet kommer att äga rum måndag den 13 mars kl 19-21 i kvartersgården.
Inför detta önskar styrelsen att motioner inkommer till styrelsen senast den 15 februari.
Här återfinns motionsmallen.
Skadegörelse

Inlägg januari 12th, 2017 av Webmaster

Hej,

Skadegörelse
Fredagen den 30/12 vid 17:30-tiden blev leksaker sönderslagna och utrustning vandaliserad i lekparken vid Ytterspåret 39.
Ett förbipasserande vittne såg två pojkar hastigt lämna lekparken och försvinna in i området.
Vi vill be föräldrar i området prata med sina barn om vikten av att respektera andras och gemensamma saker. Förhoppningsvis kan vi undvika sådana här tråkiga händelser i framtiden.
Viktig information gällande tv-utbudet för Visingelunds Samfällighet

Inlägg januari 11th, 2017 av Webmaster

Hej,

Vi har nått en överenskommelse med Svenska Stadsnät Transit. Tyvärr har det dragit ut på tiden och dessvärre innebär det att samtliga medlemmar i samfälligheten måste gå in på Svenska Stadsnät Transits hemsida och beställa sitt programkort (och ev utrustning) så snart som möjligt för att förhindra att krypteringen som infaller i januari påverkar er.

Svenska Stadsnät Transit har gått med på att leverera kanalpaket Lagom kollektivt till samma kostnad som idag. Motkravet var att de inte tillhandahåller gratis digitalboxar (vilket avtalet säger) till de hushåll som inte redan hämtat ut denna. Detta ser vi som rimligt då den box Svenska Stadsnät Transit delar ut är enklast möjliga instegsmodell. Merparten av våra medlemmar har redan inbyggd digitalmottagare i nuvarande utrustning.

Läs noggrant igenom bifogad information och så snart ni har samlat in den information som behövs (boxID etc) behöver ni gå in på deras beställningsportal och lägga beställning på programkort, enligt punkt 4 i den bifogade informationen. Glöm inte ange kampanjkoden ’Visingelund’. Kampanjkoden berättigar dig till ett kostnadsfritt programkort.

 
Lås för stegarna

Inlägg september 20th, 2016 av Webmaster

Stegarna som hänger vid övre poolen är nu fastlåsta med en vajer och ett hänglås.

Nyckel till låset är samma som till poolerna.

 

Vänligen se till att stegarna är fastlåsta efter användning då detta är en åtgärd för att minska risken för inbrott.

Hälsningar från Styrelsen

 
Höstens städdag

Inlägg september 1st, 2016 av Webmaster

Städdagen denna höst blir lördag den 22 oktober, så glöm inte att boka in dagen i din kalender. Vi samlas som vanligt kl 10 vid Mittspåret vid den gröna sandlådan för litet inledande information om städdagen.

Ungefär kl 12 bjuds det på grillad korv och dricka/kaffe på vändplanen vid Kvartersgården (Innerspåret 10). Vi planerar att som förra året beställa en container.

Hälsningar från Styrelsen
Dubbespårsutbyggnad Visinge – Roslags Näsby

Inlägg augusti 12th, 2016 av Webmaster

Dessvärre har SL och kommunen hastigt fattat ett beslut som tvingar vår samfällighet till omdragning av den befintliga gång- och cykelbanan till delar av Ytterspåret.

Sannolikt kommer detta pågå till hösten 2017. Anledningen till detta är att de annars inte får plats med sin byggtrafikväg på etableringsområdet på ett för samfälligheten tillfredsställande sätt.

Tidigare information gjorde gällande att Ytterspåret inte skulle användas för gång- och cykeltrafik, men det har nu förändrats i dialoger mellan SL och kommunen där samfälligheten inte varit involverade.

Styrelsen har träffat SL i frågan och låter dem tillsvidare använda Ytterspåret för denna omledning. Om samfälligheten vid ett senare skede önskar häva denna omledning kan vi påtala detta och försöka hitta en bättre lösning. Det hela hänger på hur stor belastningen blir på Ytterspåret för gång-och cykeltrafik.

Alla frågor som gäller SL:s byggnation av dubbelspåren och etableringsområdet sker genom att kontakta:

kontaktroslagsbanan@sl.se alt telefon 073-065 30 60
Hälsningar från Styrelsen