Facebook

Samfälligheten har två Facebookgrupper.

Visingelunds Samfällighetsförening – allmän information/diskussion mellan medlemmar i vår förening.

Köp och Sälj Visingelunds Samfällighetsförening – försäljning av varor inom samfälligheten.

Grupperna är privata och man behöver ansöka om medlemskap.

Samtliga medlemmar i gruppen kan godkänna medlemsskapsförfrågningar. Vi uppmuntrar alla som redan är medlemmar att bjuda in och godkänna andra medlemmars förfrågningar. Tillsammans ser vi till att så många som möjligt i samfälligheten blir medlemmar av grupperna.

Godkänn bara förfrågningar ifrån personer vi vet bor på Inner/Mitt/Ytterspåret.