Styrelsen

E-post: styrelsen(at)visingelund(punkt)se

Robert Persson
Ordförande
Ytterspåret 36

Claudia Eriksson
Kassör
Ytterspåret 27

Göran Hauer
Sekreterare
Ytterspåret 5

Daniel Knutsson
Ledamot
Innerspåret 44

Robert Öhlén
Ledamot
Innerspåret 54

Tommy Jannesson
Ledamot
Ytterspåret 20

Pål Diedrichs
Ledamot
Mittspåret 31

 

Robert Öhlén
Webmaster
Innerspåret 54

 

Du får gärna kontakta någon av oss. Varje problem tar vi på stort allvar och lovar att försöka hitta en bra lösning – om det är en samfällighetsfråga.