Styrelsen

E-post: styrelsen(at)visingelund(punkt)se

Robert Persson
Ordförande
Ytterspåret 36

Claudia Eriksson
Kassör
Ytterspåret 27

Göran Hauer
Sekreterare
Ytterspåret 5

Vakant
Ledamot
Inner-, Mitt-, Ytterspåret X

Robert Öhlén
Ledamot
Innerspåret 54

Tommy Jannesson
Ledamot
Ytterspåret 20

 

Robert Öhlén
Webmaster
Innerspåret 54

 

Du får gärna kontakta någon av oss. Varje problem tar vi på stort allvar och lovar att försöka hitta en bra lösning – om det är en samfällighetsfråga.