Styrelsen

E-post: styrelsen(at)visingelund(punkt)se

Robert Persson
Ordförande
Ytterspåret 36

Claudia Eriksson
Kassör
Ytterspåret 27

Solveig Cosser
Ledamot
Innerspåret 41

Frank Ambrossi
Ledamot
Innerspåret 29

Robert Öhlén
Ledamot
Innerspåret 54

Sara Linde
Ledamot
Ytterspåret 38

Tommy Jannesson
Suppleant
Ytterspåret 20

Robert Öhlén
Webmaster
Innerspåret 54
webmaster(at)visingelund(punkt)se

 

Du får gärna kontakta någon av oss. Varje problem tar vi på stort allvar och lovar att försöka hitta en bra lösning – om det är en samfällighetsfråga.