Nyhetsbrev #5 – Extra från valberedningen

februari 24th, 2015 av Webmaster

HÖJD AVGIFT FÖR ALLA HUSHÅLL!

VISINGELUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STÅR UTAN ORDFÖRANDE!
När man bor i en samfällighet så medföljer det ett ansvar att se till att vårt område sköts på bästa sätt och att vi följer de lagstadgade regler som finns för en samfällighet. En samfällighet ska ha en styrelse och styrelsen ska ha en ordförande. Vi, valberedningen har, som vi tidigare meddelat inför årsmötet den 12 mars, förslag på en styrelse men vi saknar fortfarande en ordförande!

Vi har varit i kontakt med länsstyrelsen och fått följande information. Eftersom det står i våra stadgar att val av ordförande beslutas på stämman så betyder det att vi inte har en fullt fungerande styrelse. Det gör att vi måste begära in en Syssloman från länsstyrelsen som också sätter sig i styrelsen. Sysslomannens första uppgift blir att kalla till en extra stämma för att få ihop en beslutsmässig styrelse.

Om vi tvingas till att leja ut uppdraget på en Syssloman kommer detta att innebära stora kostnader för alla hushåll. Det kommer att handla om ett antal tusenlappar per hushåll.

Detta scenario vill vi självklart undvika! Vi hoppas och tror att vi får fram en lämplig ordförande kandidat nu då alla måste vara medvetna om hur viktigt detta är.

 

För mer information om ordförandeposten kan ni klicka här.

 

Valberedningen

Täby 23 februari 2015

Cecilia Birelius
Mittspåret 34
cecilia@birelius.eu
073 967 70 29

Karin Uddfors
Innerspåret 1
karinuddfors@live.se
070 745 88 02

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan.

 
Kommentarer inaktiverade.