Hushållsavfall

Täby Kommun ser till att hushållsavfall tas om hand. Detta gör de med upphandlade entreprenörer i samarbete med Sörab. För närvarande Ragn-Sells AB. Dina hushållssopor hämtas i gröna biogasbilar.

Nyhetsbrev

Aktuellt om avfall och återvinning i Täby

Faktablad

Miljö- och återvinningsstationer i Täby

Kontaktinformation

Så återvinner du farligt avfall

Trädgårdsavfall och grovsopor

Återvinning och sophämtning

Matavfallsinsamling för hushåll

Avgifter för sophämtning