Kvartersgården och bastun

Kontaktperson Adress   Roll
Gunilla Langett Innerspåret 12   Stugfogde
Mikael & Linnea Andersson Innerspåret 24   Nyckelutlämning
Sture Winter Innerspåret   16   Nyckelutlämning
Fredrik & Annika Håkansson Innerspåret   18   Nyckelutlämning
       

 

Regler för kvartersgården och bastun

Enbart registrerade ägare till husen i Visingelunds samfällighet får boka kvartersgården/bastun. Bokning sker på lista uppsatt i kvartersgården.

Endast en tid i taget får bokas, inga seriebokningar tillåts.

Samtidig bokning av kvartersgården och bastun kan inte göras av olika personer.

Kvartersgården får brukas för privata fester, föreningssammankomster, studiecirklar eller motsvarande aktiviteter. Även icke-medlemmar kan hyra kvartersgården mot kostnad men måste boka via styrelsen eller stugfogden samt ange ändamålet för bokningen. Kvartersgården hyrs inte ut till icke-medlemmar för privata fester.

Lokalen är avsedd för max 30 personer.

Nyckel
Nyckeln till kvartersgårdens entré är samma som den som går till poolerna. Nyckel till det inre rummet/bastun kvitteras ut hos nyckelansvariga. Nyckeln får endast kvitteras av den som bokat lokalen.

Ansvar och deposition
När nyckeln hämtas hos nyckelansvarig skall den som bokat kvittera att vederbörande har läst reglerna samt lämna deposition på 500 kronor. Kopia av reglerna kommer att lämnas till den som hämtar nyckeln.

Vidare skall den som hämtar nyckeln ange telefonnummer där vederbörande under hela tiden då de lånar kvartersgården kan nås.

Depositionen återfås efter att städningen godkänts av nyckelansvarig.

Det krävs ingen deposition för att enbart använda bastun.

De som bokar Kvartersgården har ansvaret för att städning, ev. skadegörelse och att inte grannar störs. Om något blir skadat är det den som bokat lokalen som får ersätta skadorna. Medlem som inte iakttar reglerna förlorar rätten att disponera lokalerna.

 

Tider
Efter klockan 22:00 på vardagar och 24:00 på fredagar och lördagar skall det vara tyst och lugnt i och utanför kvartersgården. Om tillställningen drar ut på tiden efter kl. 24.00 så skall aktiviteten förläggas inne i Kvartersgården med stängda dörrar och fönster.

Städning i kvartersgården, och ”eftersnack” får utföras efter dessa tider under förutsättning att detta sker med stängda fönster, dörrar och utan musik.

Ungdomsfester
Det skall alltid vara en vuxen medlem av samfällighetsföreningen som bokar lokalen och kvitterar ut nyckel, och denne har fullständigt ansvar för att reglerna följs. Vederbörande skall alltså finnas hemma och nåbar under hela tiden då festen pågår. Vidare skall denne göra inspektion i kvartersgården under tiden då festen pågår, för att kontrollera att allt går lugnt till, och även som trygghet för ungdomarna ifall det dyker upp objudna gäster. Om kvartersgårdsansvarig eller annan nyckelutlämnare blir tvingad att ingripa för att festen har spårat ur, kommer depositionen på 500 kronor inte att betalas tillbaka till den ansvarige lokalbokaren. Blir vi tvungna att tillkalla vaktbolag för ingripande kommer vi att debitera kostnaden för utryckningen på den ansvarige lokalbokaren.

Eftersom det är tyvärr är mycket vanligt att dessa tillställningar urartar senare på kvällen tvingas vi begränsa tiden. Ofta har det visat sig att flera ungdomar som inte är inbjudna dyker upp senare under kvällen och den som bjudit in har då förlorat kontrollen. Det är absolut inte tillåtet att vistas på de omkringliggande tomterna och störa de som bor i omgivningen.

Ungdomsfester skall vara avslutade kl. 24.00.

Rökning, allergi m.m.
Det är förbjudet att röka i hela Kvartersgården. Använd askkoppen på framsidan!
Husdjur får inte vistas i Kvartersgården.

Städning
Städning ska ske enligt den städinstruktion som fås vid kvittens av nyckeln och/eller de anslag som sitter uppe i Kvartersgården. I förekommande fall skall även omgivningen runt lokalen städas.

Utrustning
Kvartersgården innehåller kylskåp, spis, mikrovågsugn, porslin, bestick, TV, stereoanläggning, bord och stolar. För allas trevnad se till att vara aktsam om utrustningen. Informera om ev. brister/uppkomna skador vid återlämnandet av nyckeln.

Elementen
Elementen är styrda med termostat. Detta betyder att ju varmare det blir i lokalen (när många vistas i den), desto lägre blir temperaturen på radiatorerna. Temperaturen i lokalen är alltså konstant. Stäng inte av elementen, det resulterar bara i att Kvartersgården är för kall nästa dag.

Fläkten
Låt fläkten stå på normalläge när Du lämnar lokalen. Dra inte ner den på minus, då blir det usel luftkvalitet för den som kommer efter.

Kylskåpet
Låt kylen stå på och lämna kylskåpsdörren stängd!

 

HA EN TREVLIG STUND I KVARTERSGÅRDEN

/Styrelsen