Nyheter

Valberedningen söker kassör och suppleant

Inlägg mars 5th, 2018 av Webmaster

Hej,

Inför kommande årsmöte och verksamhetsår med vår gemensamma samfällighet söker vi fortfarande en kassör samt en suppleant till styrelsen.
Anmäl snarast ditt intresse till valberedningen på mailadressen teg.boson@gmail.com där du även kan ställa frågor kring de 2 roller vi söker.
Mer information finns här.

Tack för allas driv att göra vårt område ännu bättre.

Med vänlig hälsning
Valberedningen, Thomas och Jonas
Handlingar till årsstämman 15 mars 2018

Inlägg mars 1st, 2018 av Webmaster

Handlingar till årsmötet 15 mars kan nu hämtas. Klicka här för att ladda ner.

 
Valberedningen söker ledamöter och kassör

Inlägg januari 25th, 2018 av Webmaster

Hej,

Inför kommande årsmöte och verksamhetsår med vår gemensamma samfällighet har vi ett antal platser i styrelsen som är till förfogande. Samfälligheten söker därmed intresserade som vill vara med och bidra till att vi har en väl fungerande samfällighet och att utveckla vårt område. Styrelsearbetet sker genom olika ansvarsområden och styrelsemöten äger rum ca 6 gånger om året. Arvode för uppdraget ingår enligt stämmobeslut.

Platser som är till förfogande och som skall tillsättas är 2 ordinarie ledamöter varav en som kassör och 2 suppleanter.

Anmäl ditt intresse till valberedningen på mailadressen teg.boson@gmail.com där du även kan ställa frågor.

Tack för allas driv att göra vårt område ännu bättre.

Med vänlig hälsning
Valberedningen, Thomas och Jonas
Årsmöte, motioner‏‏

Inlägg januari 24th, 2018 av Webmaster

 

Årsmötet
Årsmötet kommer äga rum den 15 mars kl 19:00 i Samfällighetslokalen. Årsmötet fattar beslut om bl a bokslut, budget, verksamhetsplanering och årsavgift. Eftersom majoritetsbeslut gäller på årsstämman är det således viktigt att så många hushåll som möjligt deltar.

Motioner
Inför årsmötet önskas motioner inkomma (motion = förslag till beslut). Sista dag att skicka in motioner är den 31 januari.

Syftet med motioner är att årsmötet (d v s de boende i samfälligheten) fattar beslut om större investeringar eller förändringar, samt hur samfälligheten sköts och utvecklas.

På hemsidan finns en enkel mall som skall användas när en motion skapas. Viktigt att komma ihåg är att motionären måste vara på plats för att motionen skall tas upp på årsmötet. Motionsmall till årsmöte. Motionen skickas sedan till styrelsen@visingelund.se
Valborgsmässoafton vid kullen 30 April

Inlägg april 22nd, 2017 av Webmaster

Visisngelund, Ensta Byalag, Erikslund och Östra Vallabrink arrangerar tillsammans och inbjuder till sedvanligt valborgsmässofirande

VALBORG_2017_affisch

Program

20.30 – Samling vid rondellen nedanför dagiset vid stationen

20.45 – Gemensamt fackeltåg mot kullen. Alla över 12år bär facklor. Tågets väg: Travarevägen, gångvägen upp mot Skylvägen, Skylvägen, gångvägen upp mot kullen.

21.15 – Brasan tänds och körsång bjuds för att hälsa våren välkommen.

21.45 – Fyrverkeri – Förbjudet att ha egna smällare!

Ni som har ungdomar – hjälp till att hålla vuxennärvaro även efter fyrverkeriet.

Varmt välkomna genom Visingelunds Samfällighet
Vill du vara med och utveckla vår samfällighet?

Inlägg april 17th, 2017 av Webmaster

Då är du den vi söker, just nu söker vi följande:

  • Poolansvarig, övre poolen. Delat ansvar med ett annat hushåll.
  • Deltagare fibergruppen. Framtagande av beslutsunderlag för vår nästa tjänsteleverantör.

Läs mer om våra roller i samfälligheten här.

För mer information kontakta styrelsen

styrelsen@visinglund.se
Det analoga utbudet upphör den 2 maj 2017

Inlägg april 17th, 2017 av Webmaster

Information ifrån Svenska Stadsnät Transit.

Nu händer det, den 2 maj 2017 kommer de analoga kanalerna att upphöra i vårt nät.

För att kunna titta vidare på TV behöver du säkerställa att du tittar på de digitala kanalerna på respektive TV apparat.

För digitala utbudet krävs en extern digitalbox alternativt en inbyggd digitalbox i er TV-apparat som är anpassad för kabel-tv (DVB-C).
TV Lagom eller TV Stor krävs det både hårdvara och programkort per TV-apparat.

Har du redan införskaffat nödvändig hårdvara och tittar på det digitala utbudet idag behöver du inte göra något. 
Se tidigare nyhetsbrev gällande beställning av programkort, glöm inte att ange kampanjkoden ’Visingelund’.
Vårstädning 6 maj 2017

Inlägg mars 23rd, 2017 av Webmaster

Städdagen denna vår blir lördag den 6 maj, glöm inte att boka in dagen i din kalender.

Vi samlas som vanligt kl 10 vid Mittspåret vid den gröna sandlådan för lite inledande information om städdagen. Ungefär kl 13 bjuds det på grillad korv och dricka/kaffe på vändplanen vid Kvartersgården (Innerspåret 10).

Vi planerar att som förra året beställa en container.

Om du är osäker på vilken underhållsgrupp du tillhör så hittas det här, under rubriken ”underhållsgrupper”: http://visingelund.se/dokument/

Med vänlig hälsning,
Styrelsen
Sandsopning 3/4

Inlägg mars 23rd, 2017 av Webmaster

Hej, 

Sandsopning är beställd till den 3/4.
Innan dess behöver det sopas lite för hand utanför varje hushåll för att sopsugen ska komma åt.
Farthindren skall därför sopas rena ca 2 meter åt vardera håll. Sopa ut sanden ca 1 m från ditt hushåll och även vid andra hinder där bilen inte kommer åt.
Som vid stolpar och vinklar m.m. Undvik att sopa ihop sanden i högar.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen
styrelsen@visingelund.se
Handlingar till årsstämman 13 mars 2017

Inlägg februari 22nd, 2017 av Webmaster

Handlingar till årsmötet 17 mars kan nu hämtas. Klicka här för att ladda ner.