Nyheter

Städdag 24 april 10:00

Inlägg mars 29th, 2021 av Webmaster

Pga pandemin utgår samlingen vid övergången på Mittspåret.

Respektive underhållsgruppsansvarig kommer få information över vad som ska utföras under städdagen. Den ansvarige möter upp sin grupp och ser till att arbetet blir utfört.

En container placeras som vanligt i början på Mittspåret.

Släpkärra finns bokad för avhämtning på CircleK i Täby Kyrbkby.
Vi behöver ett par frivilliga som kan tänka sig att köra släpkärran och hämta upp säckar under dagen.
Intresserade kontaktar styrelsen snarast med namn och telefonnumer, styrelsen@visingelund.se

Viktigt att alla respekterar avståndet till varandra när vi jobbar och möts under städdagen!

Av förståeliga skäl så ställer vi in korvgrillningen vid kvartersgården på städdagen. Vi ser inte några möjligheter att servera korv och kaffe utan att bryta mot de restriktioner som införts med anledning av coronaviruset.

Kyld dryck kommer att finnas i kylskåpet i kvartersgården för alla som deltar på städdagen.

Om du är osäker på vilken underhållsgrupp du tillhör så hittar du det här.

Välkomna!