Dokument

Välkomstinformation
Välkommen till Visingelunds Samfällighet

 

Stämmoprotokoll och handlingar 2022

Årsmötesprotokoll

Handlingar årsstämma 30 mars 2022

Fullmakt 2022

Motionsmall till årsmöte

 

Underhållsområden

Vilket underhållsområde ingår mitt hushåll i?

Kontaktpersoner och beskrivning av våra underhållsområden

Karta underhållsområden

 

Husritningar

Hustyper – ritningar

 

Stadgar

Samfällighetens stadgar

 

Anläggningsbeslut

Anläggningsbeslut Visingelund

 

Parkeringsanmärkning (uppdaterad 2021-02-17)

Parkeringsanmärkning

 

 

>> Arkiv stämmoprotokoll