Dokument

Välkomstinformation
Välkommen till Visingelunds Samfällighet

 

Stämmoprotokoll och handlingar 2019

Protokoll årsstämma 20 mars 2019

Handlingar årsstämma 20 mars 2019

Motionsmall till årsmöte

 

Stämmoprotokoll och handlingar 2018

Protokoll årsstämma 15 mars 2018

Handlingar årsstämma 15 mars 2018

Motionsmall till årsmöte

 

Underhållsgrupper

Kontaktpersoner för underhållsgrupper

Underhållsgrupper

Karta underhållsområden

 

Husritningar

Hustyper – ritningar

 

Stadgar

Samfällighetens stadgar

 

Anläggningsbeslut

Anläggningsbeslut Visingelund

 

Parkeringsanmärkning

Parkeringsanmärkning

 

 

>> Dokumentarkiv