Dokument

Välkomstinformation
Välkommen till Visingelunds Samfällighet

 

Stämmoprotokoll och handlingar 2018

Protokoll årsstämma 15 mars 2018

Handlingar årsstämma 15 mars 2018

Motionsmall till årsmöte

 

Stämmoprotokoll och handlingar 2017

Protokoll årsstämma 13 mars 2017

Handlingar årsstämma 13 mars 2017

Motionsmall till årsmöte

 

Underhållsgrupper

Kontaktpersoner för underhållsgrupper 2016 (uppdaterad 2016-04-23)

Underhållsgrupper 2016 (uppdaterad 2016-08-28)

Karta underhållsområden

 

Husritningar

Hustyper – ritningar

 

Stadgar

kopia på stadgar från lantmäteriet 20140506

 

Anläggningsbeslut

Anläggningsbeslut Visingelund 1984

 

Parkeringsanmärkning

Parkeringsanmärkning

 

 

>> Dokumentarkiv