Tidningsinsamling

Schema för hämtning

Hämtning sker vid fastigheten (småhus) i rullkärl. För grupphusområden hämtas tidningar om de rullas ut för tömning om inte annat har överenskommits med Ohlssons eller annan entreprenör. Insamling sker kostnadsfritt enligt schema. 

 

Under 2021 reduceras antalet hämtningsveckor, med anledning av minskade volymer returpapper i de flesta hushåll. Färre hämtningar innebär fullare kärl och färre transporter.

 

Tidningskärl

För att delta måste du ha egen sophämtning och beställer då ett tidningskärl hos Ragn-Sells kundtjänst. 

Om ditt tidningskärl blivit skadat eller har försvunnit ska du kontakta Ragn-Sells.

 

Tömning av tidningskärl – placering

Kärlet placeras senast klockan 07.00 på hämtningsdagen med hjulen ut mot gatan.

Om ditt kärl inte har blivit tömt efter hämtningsveckans slut, kontakta Ohlssons.

 

Frågor och svar

Vem ansvarar för tidningsinsamlingen i Täby?

Ansvaret för insamlingen av tidningar ligger inte på kommunen utan på FTI AB, förpacknings- och tidningsinsamlingen. Pressretur är delägare i FTI och har egna entreprenörer för att samla in tidningar. Läs mer på FTI:s webbplats. Kommunen har en överenskommelse med Pressretur som innebär att deras entreprenör (Ohlssons) utan ersättning ska hämta tidningar hos småhusägare mot att kommunen tillhandahåller kärl och att dessa ska kunna hämtas enligt beskrivning.

Vad betalar jag för tidningsinsamlingen?

Tidningsinsamlingen sker kostnadsfritt. Det är Pressretur som har ansvar för att samla in returpapper i Sverige och deras upphandlade entreprenör ska kostnadsfritt hämta tidningar.

Varför har antalet hämtningar blivit färre inför 2021?

Under 2021 reduceras antalet hämtningsveckor, med anledning av minskade volymer returpapper i de flesta hushåll. Färre hämtningar innebär fullare kärl och färre transporter.

Jag bor i småhus och vill börja med tidningsinsamling – hur gör jag?

För att delta måste du ha egen sophämtning och beställer då ett tidningskärl hos Ragn-Sells.

Jag bor i flerbostadshus och vill börja med tidningsinsamling – hur gör jag?

Du som bor i lägenhet följer fastighetsägarens instruktioner om en eventuell fastighetsnära hämtning eller/och lämnar ditt tidningspapper vid återvinningsstationerna. Ohlssons hämtar tidningskärl endast vid småhus som har egen sophämtning.

Mitt kärl har blivit skadat eller försvunnit – hur gör jag?

Om ditt tidningskärl blivit skadat eller har försvunnit ska du kontakta Ragn-Sells.

När och hur ska jag placera mitt kärl?

Kärlet placeras senast klockan 07.00 på hämtningsdagen med hjulen ut mot gatan.

Om ditt kärl inte har blivit tömt efter hämtningsveckans slut, kontakta Ohlssons.