Tidningsinsamling

Schema för hämtning

Hämtning sker vid fastigheten (småhus) i rullkärl. För grupphusområden hämtas tidningar om de rullas ut för tömning om inte annat har överenskommits med TÅV AB eller annan entreprenör. Insamling sker kostnadsfritt enligt schema. 

Tidningskärl

För att delta måste du ha egen sophämtning och beställer då ett tidningskärl hos Ragn-Sells kundtjänst. 

Om ditt tidningskärl blivit skadat eller har försvunnit ska du kontakta Ragn-Sells.

Tömning av tidningskärl – placering

Ställ ut kärlet senast kl 07:00 på hämtningsdagen, med hjulen in mot tomten.

Då kärlen töms av automattömmande fordon är det extra viktigt att placeringen av kärlet är korrekt. Om kärlet står fel så töms det inte.

Om ditt kärl inte har blivit tömt på anvisad hämtningsdag, kontakta TÅV AB.

www.tavab.se

Ansvar och roller

Kommunen har en överenskommelse med Pressretur, som ingår i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Pressretur ansvarar för tidningsinsamlingen i Sverige.

Överenskommelsen innebär att Pressreturs upphandlade entreprenör utan ersättning ska hämta tidningar hos villaägare, mot att kommunen tillhandahåller kärl samt att de ska kunna hämtas enligt beskrivning.