Tidningsinsamling

Fastighetsnära tidningsinsamling

För dig som bor i småhus erbjuds en fastighetsnära insamling av tidningspapper. Det innebär att tidningar hämtas i kärl vid din fastighet med ett automattömmande fordon. Du som bor i lägenhet följer fastighetsägarens instruktioner om en eventuell fastighetsnära hämtning eller/och lämnar ditt tidningspapper vid återvinningsstationerna.

Vad klassas som tidningar?

Exempel på tidningspapper: Tidningar, tidskrifter, reklamtryck, pocketböcker med mjuk pärm, skrivpapper och telefonkataloger.

Hämtning sker vid fastigheten (småhus) i rullkärl. För grupphusområden hämtas tidningar om de rullas ut för tömning om inte annat har överenskommits med TÅV AB eller annan entreprenör. Insamling sker kostnadsfritt enligt schema som du kan ladda ner i pdf-format, se länkarna till höger.

Tidningskärl

För att delta måste du ha egen sophämtning och beställer då ett tidningskärl. Saknar du tidningskärl, ring avfall och återvinning via kommunens växel.

Även om ditt tidningskärl blivit skadat eller har försvunnit kan du kontakta avfall och återvinning via kommunens växel.

Tömning av tidningskärl – placering

Ställ ut kärlet senast kl 07:00 på hämtningsdagen, med hjulen in mot tomten. Tidningskärl hämtning

Då kärlen töms av automattömmande fordon är det extra viktigt att placeringen av kärlet är korrekt, annars uteblir hämtningen.

Om ditt kärl inte har blivit tömt på anvisad hämtningsdag, kontakta TÅV AB (se kontaktuppgifter längst ner) för att få en förklaring.

Nytt för 2017/2018 är att avfallsenheten inte skickar ut något tidningsschema per post.

Ansvar och roller

Kommunen har en överenskommelse med Pressretur, som ingår i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Pressretur ansvarar för tidningsinsamlingen i Sverige. Överenskommelsen innebär att Pressreturs upphandlade entreprenör utan ersättning ska hämta tidningar hos villaägare, mot att kommunen tillhandahåller kärl samt att de ska kunna hämtas enligt fotot ovan.

 

Hämtningsschema 2017 – per område

Hämtningsschema 2017 – per gata

 

Kontakt om hämtningen eller rapportera utebliven hämtning:

 

Om ditt kärl går sönder eller om du är nyinflyttad, kontakta Avfallsenheten via kommunens växel 08-55 55 90 00.