Tidningsinsamling

 

https://www.taby.se/bygga-bo-miljo/avfall-och-atervinning/sortering-och-atervinning/tidningsinsamling/

Returpapper blir kommunalt ansvar 1 januari 2022

Från och med årsskiftet avskaffas producentansvaret för returpapper (tidningar) för att i stället ingå i det kommunala avfallet.

Bakgrund

I december 2020 beslutade regeringen att producentansvaret för returpapper ska upphävas. Producentansvaret har inneburit att tidningsbranschen har ansvarat för hela avfallshanteringen angående returpapper, och därmed stått för kostnader gällande hanteringen i samband med returpappershanteringen. Beslutet grundar sig i att det säljs färre och färre papperstidningar med sjunkande  intäkter som följd.

När returpapper blir kommunalt avfall vid årsskiftet finansieras returpappershanteringen i stället via kommunens avfallstaxa.

Vad är returpapper?

Allt som går att bläddra i som till exempel dagstidningar, veckotidningar, kataloger, reklamblad, broschyrer, ritpapper, skrivpapper och pocketböcker.

Abonnemang med start 1 april 2022

När returpapper blir kommunalt avfall vid årsskiftet finansieras hämtningen istället via kommunens avfallstaxa och blir en frivillig tilläggstjänst mot en avgift. Du som privatperson får större valmöjlighet och kan påverka hur ofta du vill ha tömning av ditt tidningskärl istället för att vara bunden till ett fast schema. Det är frivilligt att ha ett abonnemang och du kan välja hämtning antingen 4, 6 eller 13 gånger per år. Abonnemanget startar den 1 april 2022.

Priser enligt avfallstaxa 2022

Hämtning 4 ggr/år 200 SEK

Hämtning 6 ggr/år 300 SEK

Hämtning 13 ggr/år 600 SEK

Möjlighet till extra budning kommer finnas mot avgift.

För insamling av tidningar används gråa 140-liters rullkärl med blått lock. I kärlet läggs tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter. Pappersförpackningar ingår inte i denna tjänst utan de ska sorteras för sig och lämnas på en återvinningsstation.

Du som redan har ett tidningskärl och vill ha ett abonnemang behöver endast meddela vilket abonnemang som önskas. Du som inte har ett tidningskärl i dag och vill ha hämtning av tid­ningar får ett kärl i samband med abonnemangsstart. Om du idag har ett tidningskärl men inte vill behålla det, meddela Ragn-Sells. Har du inget kärl och vill inte ha ett abonnemang behöver du inte göra något.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret på kommunens hemsida eller kontakta Ragn-Sells kundtjänst på 010-723 23 23 eller taby@ragnsells.se. För att vi ska kunna administrera ditt abonnemang behöver vi svar snarast möjligt, men senast den 31 januari 2022 för att du ska kunna vara med från start.

Hämtningsschema 2022, per område

Hämtningsschema 2022, per gata